Občinska knjižnica Jesenice

Išči po vsebini strani


Splošne informacije

Trg Toneta Čufarja 4
4270 Jesenice
Oddelek za odrasle 04 5834 200
Oddelek za otroke 04 5834 201
Faks 04 5834 210
Več podatkov ..

delovni čas

vsebina

dogodki

vsak dan od 7.30 do 19.00
ob sobotah od 7.30 do 13.00

v juliju in avgustu:
torek, četrtek in petek od 7.30 do 15.00
ponedeljek in sreda od 7.30 do 19.00
sobota od 7.30 do 13.00

odprte knjižnice

Jesenice - 07.30 do 19.00
Kranjska Gora - 12.00 do 19.00
Žirovnica - 15.00 do 19.00
Gozd-Martuljek - 15.00 do 19.00

Kdo smoOBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE
je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Jesenice, sofinancirata pa ga še občini Kranjska Gora in Žirovnica; za nakup gradiva tudi Ministrstvo za kulturo.

Knjižnična dejavnost v vaseh  Gornjesavske doline in na Jesenicah sega že v 19. stoletje. Kot javni zavod deluje knjižnica na Jesenicah od leta 1954. Knjižnični fond se je oblikoval iz predvojnih zbirk knjig in periodike različnih društev in strank.

Občinska knjižnica Jesenice sodi med  osrednje slovenske splošne knjižnice. Skrbi za območje z nad 31.000 prebivalci, ki živijo v treh občinah: jeseniški, kranjskogorski in žirovniški.

Ob koncu leta 2019 je bilo v zbirki jeseniške knjižnice 182.272 enot gradiva:  167.946 izvodov knjig, 14.326 izvodov neknjižnega gradiva (glasbene in poučne zgoščenke, filmi na DVD-jih) in 136 tekoče naročenih naslovov različnih domačih in tujih revij in časopisov. Celotna zbirka je vpisana v računalniško bazo in vključena v slovenski vzajemni katalog, izposoja pa je v osrednji knjižnici računalniško podprta že od leta 1991. Od leta 1997 dalje je mogoča tudi uporaba interneta.

Knjižnica je leta 2019 imela 5.736 aktivnih članov, kar je okrog 20 % prebivalcev vseh treh občin. V tem letu je knjižnico obiskalo okoli 206.000 ljudi, ki so si izposodili 333.748 izvodov knjižničnega gradiva, od tega okrog 23.700 za branje v časopisni čitalnici.

V letu 2019 je knjižnica kupila 6.163 novih izvodov knjig, 136 naslovov revij in časopisov in 633 izvodov neknjižnega gradiva. Nakup gradiva financirajo vse tri občine in Ministrstvo za kulturo, zanj pa namenjamo tudi sredstva, ki jih pridobimo s članarino in zamudnino.

Knjižnična dejavnost se opravlja še v sedmih krajevnih knjižnicah, ki imajo od 2.500 do 28.000 enot gradiva. Vse so vključene v slovensko knjižnično računalniško mrežo, tako da imajo tudi obiskovalci teh knjižnic dostop do celotne baze podatkov vzajemnega kataloga in svetovnega spleta.

V knjižnici je zaposlenih 19 delavcev. Tri četrtine zaposlenih ima visoko ali višjo izobrazbo. Ob osnovni dejavnosti skrbijo tudi za pestro ponudbo dodatnih bibliopedagoških dejavnosti za otroke (tedenske ure pravljic, igralne in angleške urice, mesečni kvizi in pogovori o knjigah, počitniške delavnice in razstave itd.). Tako otrokom kot odraslim  posredujejo tudi osnovna znanja o uporabi računalnika in interneta. Zelo raznoliko in uspešno je tudi sodelovanje z vrtci (redni obiski knjižnice, izobraževanje otrok glede iskanja informacij, ure pravljic, razstave izdelkov otrok itd.) in nižjimi razredi osnovnih šol.

Knjižnica na Jesenicah žal nima primernih prostorov, da bi lahko razvijali dodatne dejavnosti za odrasle, čeprav je želja po različnih predstavitvah in delavnicah kar precej, potrebe po vseživljenjskem učenju, vzpodbujanju branja in informacijskem opismenjevanju pa vse večje.

Svet knjižnice:


- predstavniki ustanovitelja: Sonja Tušar, Zdenko Tratnik, Ivo Ščavničar,
- predstavnica uporabnikov knjižnice: Jelka Mihajlovska (predsednica sveta),
- predstavnica zaposlenih: Nataša Kokošinek. Pon.    Tor.     Sre.     Čet.     Pet.    Sob.   Ned.
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Dogodki za dan -