Občinska knjižnica Jesenice

Išči po vsebini strani


Splošne informacije

Trg Toneta Čufarja 4
4270 Jesenice
Oddelek za odrasle 04 5834 200
Oddelek za otroke 04 5834 201
Faks 04 5834 210
Več podatkov ..

delovni čas

vsebina

dogodki

Statistike


Tabele

Tabela 1: izposoja v letih 2015 in 2016 

IZPOSOJA 2015 2016 Indeks 2016/2015
Izposoja na dom 398.832 396.946 99,53
 - knjige 346.356 345.450 99,74
 - neknjižno 36.134 36.101 99,91
 - serijske publikacije 16.342 15.395 94,21
Izposoja časopisov v čitalnico 27.440 26.442 96,36
Izposoja skupaj 426.272 423.388 99,32


Tabela 2: Bibliopedagoške dejavnosti za otroke v letih 2015 in 2016

Področje dejavnosti Doseženo 2015 Načrt 2016 Doseženo 2016

Indeks d2016/n2016

Indeks
d2016/d2015
Bralna kultura 367 344 370 107,56 100,82
Vseživljenjsko učenje 457 479 518 108,14 113,35
Uporabnike s posebnimi potrebami 13 20 20 100,00 153,85
Ogledi knjižnice  0 39 0 0,00 0,00
Domoznanstvo 0 0 0 0,00 0,00
Usposabljanje uporabnikov 0 0 0 0,00 0,00
Razstave 1 0 0 0,00 0,00
Skupaj priredittev 838 882 908 102,95 108,35
Št. udeležencev* 9.370 9.000 10.305 114,50 109,98

* Število udeležencev brez ogledov razstav (ocena 488)Tabela 3: Dejavnosti za odrasle v letih 2015 in 2016

Področje dejavnosti Doseženo 2015 Načrt 2016 Doseženo 2016 Indeks d2016/n2016 Indeks d2016/d2015
Bralna kultura 55 55 30 54,55 54,55
Vseživljenjsko učenje 46 46 55 119,57 119,57
Domoznanstvo 8 8 11 137,50 137,50
Ogledi knjižnice  4 4 0 0,00 0,00
Uporabniki s posebnimi potrebami 0 0 15 0,00 0,00
Usposabljanje uporabnikov 4 4 7 175,00 175,00
Razstave 8 8 11 137,50 137,50
Skupaj prireditev 125 125 129 103,20 103,20
Število udeležencev* 2.044 1.900 2.025 106,58 99,07


Tabela 4: Članstvo v letih 2015 in 2016

Člani 2012 Doseženo 2015 Načrt 2016 Doseženo 2016 Indeks d2016/n2016 Indeks d2016/d2015
Vsi člani 7.697 0 7.797 0 101,30
Aktivni člani 5.139 5.000 5.255 105,10 102,26


Tabela 5: Podatki o doseženem prirastu gradiva

Prirast 2016 knjige neknjižno gradivo serijske publikacije E-knjige skupaj
izvodi naslovi izvodi naslovi izvodi naslovi izvodi naslovi izvodi naslovi
nakup 5.224 2.306 536 247 256 148 264 264 6.280 2.965
dar 893 685 89 71 44 20 0 0 1.026 776
skupaj 6.117 2.991 625 318 300 168 264 264 7.305 3.741 Grafični prikaz

Število obiskovalcev knjižnice v letih 2012 - 2016
1

 

Število enot izposojenega gradiva v letih
2012 - 2016
1

 

Število enot knjižničnega gradiva v letih 2012 – 2016
1

 

Delež financerjev v skupnih prihodkih za leto 2016
1
Delež odhodkov za leto 2016

1

 

Deleži financiranja nakupa knjižničnega gradiva v letu 2016
1

 

Deleži porabljenih sredstev po vrstah gradiva za leto 2016
1
 
  Pon.    Tor.     Sre.     Čet.     Pet.    Sob.   Ned.
 
 
 
 
1
2
3
4 5 6 7 8
9
10
11 12 13 14 15
16
17
18 19 20 21 22
23
24
25 26 27 28 29
30
31

Dogodki za dan - ponedeljek, 18 marec 2019

Nemške urice

 

torek
od 17.00 do 18.35