Občinska knjižnica Jesenice

Išči po vsebini strani


Splošne informacije

Trg Toneta Čufarja 4
4270 Jesenice
Oddelek za odrasle 04 5834 200
Oddelek za otroke 04 5834 201
Faks 04 5834 210
Več podatkov ..

delovni čas

vsebina

dogodki

v juliju in avgustu:
torek, četrtek in petek od 7.30 do 15.00
ponedeljek in sreda od 7.30 do 19.00
sobota od 7.30 do 13.00

ostale mesece:
vsak dan od 7.30 do 19.00
ob sobotah od 7.30 do 13.00

Statistike


Tabele

Tabela 1: izposoja v letih 2017 in 2018 

Izposoja 2017 2018 Indeks 2018/2017
Izposoja na dom 377.598 343.696 91,02
 - knjige 335.665 311.837 92,90
 - neknjižno 28.505 19.525 68,50
 - serijske publikacije 13.428 12.334 91,85
Izposoja časopisov v čitalnico 23.271 24.216 104,06
Izposoja skupaj 400.869 367.912 91,78


Tabela 2: Bibliopedagoške dejavnosti za otroke v letih 2017 in 2018

Področje dejavnosti Doseženo 2017 Načrt 2018 Doseženo 2018

Indeks d2018/n2018

Indeks
d2017/d2017
Bralna kultura 374 391 387 98,98 103,48
Vseživljenjsko učenje 472 500 423 84,60 89,62
Uporabnike s posebnimi potrebami 15 20 14 70,00 93,33
Usposabljanje uporabnikov 6 39 0 0,00 0,00
Razstave 0 0 0 0,00 0,00
Skupaj priredittev 867 950 824 86,74 95,04
Št. udeležencev* 9.851 9.205 9.332 101,38 94,73

* Število udeležencev brez ogledov razstavTabela 3: Dejavnosti za odrasle v letih 2017 in 2018

Področje dejavnosti Doseženo 2017 Načrt 2018 Doseženo 2017 Indeks d2018/n2018 Indeks d2018/d2017
Bralna kultura 28 36 43 119,44 153,57
Vseživljenjsko učenje 82 49 77 157,14 93,90
Uporabniki s posebnimi potrebami 16 16 17 106,25 106,25
Domoznanstvo  14 8 13 162,50 92,86
Usposabljanje uporabnikov 0 0 9 0,00 0,00
Razstave 18 9 12 133,33 66,67
Skupaj prireditev 158 118 171 144,92 108,22
Število udeležencev* 1.804 2.115 2.372 112,15 131,49


Tabela 4: Članstvo v letih 2015 in 2016

Člani  Doseženo 2017 Načrt 2018 Doseženo 2018 Indeks d2018/n2018 Indeks d2018/d2017
Aktivni člani 5.182 5.000 5.534 110,68 106,79


Tabela 5: Prirast knjižničnega gradiva 2018

Prirast 2018 knjige neknjižno gradivo serijske publikacije skupaj
naslovi izvodi naslovi izvodi naslovi izvodi izvodi naslovi
nakup 2.206 5.051 181 370 119 222 2.506 5.643
dar 567 731 64 79 18 20 649 830
skupaj 2.773 5.782 245 449 137 242 3.155 6.437


  Pon.    Tor.     Sre.     Čet.     Pet.    Sob.   Ned.
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dogodki za dan -