Občinska knjižnica Jesenice

Išči po vsebini strani


Splošne informacije

Trg Toneta Čufarja 4
4270 Jesenice
Oddelek za odrasle 04 5834 200
Oddelek za otroke 04 5834 201
Faks 04 5834 210
Več podatkov ..

delovni čas

vsebina

dogodki

vsak dan od 7.30 do 19.00
ob sobotah od 7.30 do 13.00

v juliju in avgustu:
torek, četrtek in petek od 7.30 do 15.00
ponedeljek in sreda od 7.30 do 19.00
sobota od 7.30 do 13.00

danes bodo še odprte knjižnice

Jesenice - 07.30 do 13.00

Statistike


Tabele

Tabela 1: izposoja v letih 2015 in 2016 

IZPOSOJA 2015 2016 Indeks 2016/2015
Izposoja na dom 398.832 396.946 99,53
 - knjige 346.356 345.450 99,74
 - neknjižno 36.134 36.101 99,91
 - serijske publikacije 16.342 15.395 94,21
Izposoja časopisov v čitalnico 27.440 26.442 96,36
Izposoja skupaj 426.272 423.388 99,32


Tabela 2: Bibliopedagoške dejavnosti za otroke v letih 2015 in 2016

Področje dejavnosti Doseženo 2015 Načrt 2016 Doseženo 2016

Indeks d2016/n2016

Indeks
d2016/d2015
Bralna kultura 367 344 370 107,56 100,82
Vseživljenjsko učenje 457 479 518 108,14 113,35
Uporabnike s posebnimi potrebami 13 20 20 100,00 153,85
Ogledi knjižnice  0 39 0 0,00 0,00
Domoznanstvo 0 0 0 0,00 0,00
Usposabljanje uporabnikov 0 0 0 0,00 0,00
Razstave 1 0 0 0,00 0,00
Skupaj priredittev 838 882 908 102,95 108,35
Št. udeležencev* 9.370 9.000 10.305 114,50 109,98

* Število udeležencev brez ogledov razstav (ocena 488)Tabela 3: Dejavnosti za odrasle v letih 2015 in 2016

Področje dejavnosti Doseženo 2015 Načrt 2016 Doseženo 2016 Indeks d2016/n2016 Indeks d2016/d2015
Bralna kultura 55 55 30 54,55 54,55
Vseživljenjsko učenje 46 46 55 119,57 119,57
Domoznanstvo 8 8 11 137,50 137,50
Ogledi knjižnice  4 4 0 0,00 0,00
Uporabniki s posebnimi potrebami 0 0 15 0,00 0,00
Usposabljanje uporabnikov 4 4 7 175,00 175,00
Razstave 8 8 11 137,50 137,50
Skupaj prireditev 125 125 129 103,20 103,20
Število udeležencev* 2.044 1.900 2.025 106,58 99,07


Tabela 4: Članstvo v letih 2015 in 2016

Člani 2012 Doseženo 2015 Načrt 2016 Doseženo 2016 Indeks d2016/n2016 Indeks d2016/d2015
Vsi člani 7.697 0 7.797 0 101,30
Aktivni člani 5.139 5.000 5.255 105,10 102,26


Tabela 5: Podatki o doseženem prirastu gradiva

Prirast 2016 knjige neknjižno gradivo serijske publikacije E-knjige skupaj
izvodi naslovi izvodi naslovi izvodi naslovi izvodi naslovi izvodi naslovi
nakup 5.224 2.306 536 247 256 148 264 264 6.280 2.965
dar 893 685 89 71 44 20 0 0 1.026 776
skupaj 6.117 2.991 625 318 300 168 264 264 7.305 3.741 Grafični prikaz

Število obiskovalcev knjižnice v letih 2012 - 2016
1

 

Število enot izposojenega gradiva v letih
2012 - 2016
1

 

Število enot knjižničnega gradiva v letih 2012 – 2016
1

 

Delež financerjev v skupnih prihodkih za leto 2016
1
Delež odhodkov za leto 2016

1

 

Deleži financiranja nakupa knjižničnega gradiva v letu 2016
1

 

Deleži porabljenih sredstev po vrstah gradiva za leto 2016
1
 
  Pon.    Tor.     Sre.     Čet.     Pet.    Sob.   Ned.
 
 
1 2 3
4
5
6 7 8 9 10
11
12
13 14 15 16 17
18
19
20 21 22 23 24
25
26
27 28 29 30 31

Dogodki za dan - ponedeljek, 27 maj 2019

Nemške urice

 

torek
od 17.00 do 18.35