https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search

Cenik

 Članarina:EUR
 zaposleni, upokojenci16,00
 dijaki, študentje, invalidi * 12,00
 otroci do 18. letabrezplačno
 brezposelni, prejemniki socialne pomoči,registrirani prostovoljci *brezplačno
 pravne osebe25,00
 * s potrdilom, ki ni starejše od 30 dni! Velja 12 mesecev! Obnovi se z novim potrdilom! 
ZamudninaEUR
dnevna za 1 izvod0,20
Medknjižnična izposojaEUR
stroški poštnine8,40
stroški kopijpo računu
dnevna zamudnina za 1 izvod0,30

 

Internet 
 za vse uporabnike brezplačnobrezplačno
Opomini 
 1. – 3. opomin0,70
 4. opomin3,50
sodna izterjavastroški odvetnika, sodišča
priprava dokumentacije za sodno izvršbo25,00
Izgubljeno ali uničeno  
izkaznica 2,10
knjižnično gradivo odškodnina v višini nabavne vrednosti gradiva oz. najmanj 20 € ali v roku 30 dni nadomestiti z novim enakim gradivom revija – cena posamezne številke 6,30 € stroški obdelave
knjiga stroški popravila, najmanj 20€
neknjižno gradivo odškodnina v vrednosti gradiva ali nadomestiti z novim enakim gradivom
računalniška oprema stroški popravila
Fotokopije (samo gradivo knjižnice) 
A40,10
A30,20

 

Tiskanje 
A4 – besedilo0,10
A4 – slika, grafika0,60
A5 – slika, grafika0,30