https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search

Domoznanstvo

telefon: 04 5834 206

V Občinski knjižnici Jesenice  hranimo zbirko domoznanskega gradiva, ki ga pridobivamo z nakupi, darili in volili. Zbirka je postavljena ločeno od ostalega gradiva, gradivo pa je namenjeno predvsem študijski uporabi. Je računalniško obdelano in na razpolago v sistemu COBISS. Označeno je z oznako dz, gradivo v arhivu pa z oznako dza.

Občinska knjižnica Jesenice - Domoznanski oddelek
Občinska knjižnica Jesenice - Domoznanski oddelek

Občinska Knjižnica Jesenice hrani tudi rokopisno gradivo iz zapuščin jeseniških pisateljev Pavleta Zidarja, Marka Hudnika in Valentina Cundriča ter smučarja in olimpijca Cirila Pračka.

Med posebne zbirke uvrščamo spominsko sobo posvečeno Pavletu Zidarju in Slovenskemu Javorniku, ki  smo jo odprli leta 2013 v Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku. Gradivo ima oznako dzs.  

Spominska soba Pavleta Zidarja

Domoznansko gradivo hranimo in zbiramo po naslednjih kriterijih:

  • avtor izhaja s področja občin Jesenice, Žirovnica ali Kranjska Gora,
  • gradivo je izdano na območju občin Jesenice, Žirovnica ali Kranjska Gora,
  • gradivo govori o območju občin Jesenice, Žirovnica ali Kranjska Gora.

Poleg naštetega v domoznanski zbirki hranimo tudi:

  • članke z domoznansko tematiko s področja občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, ki se vpisujejo v vzajemni katalog COBISS;
  • promocijsko gradivo posameznih institucij z območja, ki ga pokriva Občinska knjižnica Jesenice;
  • fotografije s terenskih akcij;
  • gradivo domoznanskih razstav.

Domoznanska zbirka v Občinski knjižnici Jesenice je konec leta 2019 štela 3898 enot: knjižno gradivo 3265, neknjižno gradivo 236, serijske publikacije 397.

Pomembnejše domoznanske članke vnašamo v COBISS. V letu 2009 smo vzpostavili še evidenco digitaliziranih člankov z domoznansko vsebino (klipingov) iz osrednjih slovenskih medijev, ki so dostopni na oddelku za domoznanstvo.

Domoznansko gradivo je na voljo tudi na portalih: Jlib, Kamra, Obrazi slovenskih pokrajin.