https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search

Statistike

Tabela 1: izposoja v letih 2018 in 2019
  Izposoja v letih 2018 in 2019 2018 2019

Indeks 2/1

  izposoja na dom 343.696 333.285 96,97
  knjižno gradivo 311.837 314.916 97,15
  neknjižno gradivo 19.525 18.369 94,08
  izposoja časopisov v čitalnico 24.216 23.736 98,02
  izposoja skupaj 367.912 357.021 97,04
Tabela 2: Dodatne dejavnosti za uporabnike
 Dodatne dejavnosti za uporabnike Doseženo 2018 Doseženo 2019

Indeks 2/1

 za otroke82479095,87
 za odrasle17116495,91
 skupaj99595495,88
 število udeležencev11.70412.010102,61
Tabela 3: E-knjige
 E-knjige  Leto 2016 Leto 2017

Leto 2018

Leto 2019

 prirast264322342354
 izposoja162285431463

Tabela 4: Članstvo v letih 2018 in 2019

 Članstvo  doseženo 2018 načrt 2019index 2 / 1
 aktivni člani5.5345.736103,65
Tabela 5: Prirast knjižničnega gradiva 2019
 Prirast 2019KnjigeNeknjižno gradivoSkupaj
 nakup6.4504515.901
 dar9771821.159
 skupaj6.4276337.060