https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
Poletna podoba Občinska knjižnica Jesenice

OBČINSKA KNJIŽNICA JESENICE je javni zavod, ki ga je ustanovila Občina Jesenice, sofinancirata pa ga še občini Kranjska Gora in Žirovnica; za nakup gradiva tudi Ministrstvo za kulturo.

Knjižnična dejavnost v vaseh  Gornjesavske doline in na Jesenicah sega že v 19. stoletje. Kot javni zavod deluje knjižnica na Jesenicah od leta 1954. Knjižnični fond se je oblikoval iz predvojnih zbirk knjig in periodike različnih društev in strank.

Občinska knjižnica Jesenice sodi med  osrednje slovenske splošne knjižnice. Skrbi za območje z nad 31.000 prebivalci, ki živijo v treh občinah: jeseniški, kranjskogorski in žirovniški.

Ob koncu leta 2023 je bilo v zbirki jeseniške knjižnice 188.954 enot gradiva. Celotna zbirka je vpisana v računalniško bazo in vključena v slovenski vzajemni katalog, izposoja pa je v osrednji knjižnici računalniško podprta že od leta 1991. Od leta 1997 dalje je mogoča tudi uporaba interneta.

Knjižnica je leta 2023 imela 4.461 aktivnih članov, kar je okrog 14 % prebivalcev vseh treh občin. V tem letu je knjižnico obiskalo okoli 96.000 ljudi.

V letu 2023 je knjižnica kupila 5.215 novih izvodov knjig, 239 naslovov revij in časopisov in 266 izvodov neknjižnega gradiva. Nakup gradiva financirajo vse tri občine in Ministrstvo za kulturo, zanj pa namenjamo tudi sredstva, ki jih pridobimo s članarino in zamudnino.

Knjižnična dejavnost se opravlja še v sedmih krajevnih knjižnicah, ki imajo od 2.400 do 31.000 enot gradiva. Vse so vključene v slovensko knjižnično računalniško mrežo, tako da imajo tudi obiskovalci teh knjižnic dostop do celotne baze podatkov vzajemnega kataloga in svetovnega spleta.

V knjižnici je zaposlenih 19 delavcev. Tri četrtine zaposlenih ima visoko ali višjo izobrazbo. Ob osnovni dejavnosti skrbijo tudi za pestro ponudbo dodatnih bibliopedagoških dejavnosti za otroke (tedenske ure pravljic, igralne in angleške urice, mesečni kvizi in pogovori o knjigah, počitniške delavnice in razstave itd.). Tako otrokom kot odraslim  posredujejo tudi osnovna znanja o uporabi računalnika in interneta. Zelo raznoliko in uspešno je tudi sodelovanje z vrtci (redni obiski knjižnice, izobraževanje otrok glede iskanja informacij, ure pravljic, razstave izdelkov otrok itd.) in nižjimi razredi osnovnih šol.

Knjižnica na Jesenicah žal nima primernih prostorov, da bi lahko razvijali dodatne dejavnosti za odrasle, čeprav je želja po različnih predstavitvah in delavnicah kar precej, potrebe po vseživljenjskem učenju, vzpodbujanju branja in informacijskem opismenjevanju pa vse večje.

Svet knjižnice:

– predstavniki ustanovitelja: Mojca Konobelj, Zvonko Perat, Ivo Ščavničar (predsednik sveta),

– predstavnica uporabnikov knjižnice: Vesna Tušek,

– predstavnica zaposlenih: Nataša Kokošinek.