https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search

Članstvo

Član knjižnice lahko postane vsak občan, ki se vpiše v knjižnico in se s podpisom na pristopni izjavi obveže, da bo pri obiskovanju knjižnice in uporabi knjižničnega gradiva ravnal v skladu s Pravilnik o splošnih pogojih poslovanja Občinske knjižnice Jesenice.

Ob vpisu izpolnite in podpišete pristopno izjavo ter se izkažete z osebnim dokumentom s fotografijo. Pravico do članstva in članske izkaznice pridobite s plačilom članarine, ki velja eno leto. Višina članarine je določena v ceniku.

Članarine ne plačujejo otroci do 18. leta, brezposelni in prejemniki socialne podpore, če predložijo ustrezno potrdilo Zavoda za zaposlovanje oz. Centra za socialno delo. Potrdilo ne sme biti starejše od enega meseca.