https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search

Domoznanski večer – Izginula vas Javornik

V okviru domoznanskega septembra vas vabimo, da se nam pridružite na domoznanskem večeru Izginula vas Javornik.

Arheologa izr. prof. dr. Katarina Katja Predovnik in Rok Humerca bosta predstavila bogato zgodovino nekdanje vasi Javornik in v letu 2022 izvajanih arheoloških raziskav na tem območju. Pogovor bo tekel o identiteti železarskega kraja in fužine na Slovenskem Javorniku. Malokdo danes ve, da je bil prvotni Javornik (Jauerburg) zelo stara vas z graščino, ki jo je rodbina Pasarelli (kasneje gospodje pl. Javorniški) zgradila leta 1633. Kasneje so jo kupili Zoisi, med njimi je bil tudi slavni mineralog, razsvetljenec in mecen Žiga Zois. Takrat je Javornik postal zbirališče domačih in tujih intelektualcev, javorniška graščina pa je tudi skrivnostni kraj dogajanja Linhartove komedije Ta veseli dan ali Matiček se ženi, ki jo je Žiga Zois dal napisati A. T. Linhartu za namene poroke hčere enega izmed svojih zvestih rudarjev na Belščici. Velik del svojega življenja je v graščini preživel tudi Žigov brat, botanik Karel Zois, ki je po karavanških planinah raziskoval in preučeval botaniko. V času krize so upniki ustanovili Kranjsko industrijsko družbo in Zoisova fužina je prešla pod njeno lastništvo. Po drugi svetovni vojni so Kranjsko industrijsko družbo preimenovali v Železarno Jesenice, ki je od leta 1955 postopno skoraj v celoti porušila prvotno vaško jedro Javornika. Razen domačije pri Kosmač so odstranili vse domačije, odstranjeno je bilo vaško jedro, porušeno območje pa je bilo zasuto z visokim nasipom, na katerem so zgradili železarske obrate. Leta 1959 je Železarna Jesenice porušila še javorniško graščino in več kot petnajst pripadajočih poslopij. Še zadnji prvotni arhitekturni pomnik nekdanjega Javornika pa je padel leta 2004, ko je SIJ Acroni za namene makadamskega parkirišča podrl kmečki dvorec pri Kosmaču.

»To pa je bil tudi začetek konca pestre zgodovine vasi Javornik, njegovih prebivalcev in njegove materialne dediščine ter posledično kolektivnega spomina na vas,« z grenkobo ugotavlja Rok Humerca (Izginula vas Javornik, GG plus, 22. januar 2022).

Domoznanski večer bo v sredo, 28. septembra 2022 ob 19.30, v občinski knjižnici na Jesenicah.