https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search

Pogovor z Renato Salecl: Čas grobosti – Knjižnica Kranjska Gora

Renata Salecl je znana psihologinja in sociologinja, ki predava tudi na več različnih univerzah v tujini. Je redna profesorica in znanstvena svetnica, zaposlena na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. Njene knjige so prevedene v petnajst različnih jezikov. V svoji zadnji knjigi, ki je zbirka predelanih kolumn, ki so bile objavljene v Sobotnih prilogah časopisa Delo, se loteva analize surovosti med ljudmi. Odlomek iz knjige: »Lahko, da so maske vljudnosti le maske in da si za zunanjim vljudnim obnašanjem mislimo vse najslabše drug o drugem, a vendar so maske nujen pogoj za družbeno kohezijo. Ohranjanje civiliziranosti v obnašanju, kakor koli je to igrano, je bistveno za to, da družba ne zdrsne v vsesplošni kaos in nasilje.» Z Renato Salecl se bo o različnih mehanizmih grobosti, ki smo jim izpostavljeni v vsakdanjem življenju pogovarjala Monika Sušanj. Lepo vabljeni!