https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search
https://plus.si.cobiss.net/opac7/bib/search

Oddelek za domoznanstvo

Telefon: 04/5834 206

Vodja in urednica oddelka:
Nataša Kokošinek
natasa.kokosinek@knjiznica-jesenice.si

4 V Občinski knjižnici Jesenice med drugim hranimo zbirko domoznanskega gradiva, ki ga pridobivamo z nakupi, darili in volili. Zbirka je postavljena ločeno od ostalega gradiva, gradivo pa je namenjeno predvsem študijski uporabi. Pridobljeno gradivo računalniško obdelamo in je obiskovalcem na razpolago v sistemu COBISS. Na ta način obdelamo vse knjižno gradivo (monografske publikacije), serijske publikacije, neknjižno gradivo (elektronski viri, zemljevidi, fotografije, avdio posnetki…)…) in članke. Gradivo je označeno z oznako dz. Gradivo v arhivu je označeno z oznako dza.

Med posebne zbirke uvrščamo spominsko sobo posvečeno Pavletu Zidarju in Slovenskemu Javorniku, ki  smo jo odprli leta 2013 v Kulturnem domu na Slovenskem Javorniku. Gradivo ima oznako dzs.

Podatki do leta 1999 so zbrani tudi v publikacijah Bibliografija jeseniških avtorjev in Jesenic ter Domoznanska zbirka v Občinski knjižnici Jesenice, ki sta dostopni v domoznanski zbirki.

Domoznansko gradivo hranimo in zbiramo (monografske in serijske publikacije) po naslednjih kriterijih:
– avtor izhaja s področja občin Jesenice, Žirovnica ali Kranjska Gora
– gradivo je izdano na območju občin Jesenice, Žirovnica ali Kranjska Gora
– gradivo govori o območju občin Jesenice, Žirovnica ali Kranjska Gora.

Poleg naštetega v domoznanski zbirki hranimo tudi:
– članke z domoznansko tematiko s področja občin Jesenice, Kranjska Gora in Žirovnica, ki se vpisujejo v vzajemni katalog COBISS;
– promocijsko gradivo posameznih institucij z območja, ki ga pokriva Občinska knjižnica Jesenice;
– fotografije s terenskih akcij;
– gradivo domoznanskih razstav.

Domoznanska zbirka v Občinski knjižnici Jesenice konec leta 2013 šteje 2365 enot: knjižno gradivo 1978, neknjižno gradivo 129, serijske publikacije 217, priloge 41.

Pomembnejše članke vnašamo v COBISS. Poleg tega se trudimo sproti spremljati tudi dnevni tisk in zbrati objave, ki se nanašajo na območje, ki ga pokriva naša knjižnica. V letu 2009 smo vzpostavili še evidenco digitaliziranih člankov z domoznansko vsebino (klipingov) iz osrednjih slovenskih medijev, ki so dostopni na oddelku za domoznanstvo in v katalogu COBISS.

Jlib – Digitalna knjižnica Jesenice  


V Občinski knjižnici Jesenice smo izdelali portal Jlib – digitalna knjižnica Jesenice http://www.jlib.si, preko katerega je mogoč dostop do digitaliziranih vsebin.

Prednosti digitalizacije so predvsem dostopnost in razpoložljivost gradiva ter enostavnejše iskanje.

Vabimo vas, da si poiščete želene vsebine na portalu Jlib. 
 5   

Železar


Najnovejša in verjetno najzanimivejša pridobitev za knjižnico oziroma za Jesenice in Jeseničane na splošno je časopis Železar,  ki  smo ga v letu 2008 digitalizirali. Železar je najpomembnejši vir za proučevanje polpretekle zgodovine Jesenic in je izhajal od leta 1952 do 1990/1991. V naši knjižnici hranimo večino izvodov, manjkajoče številke in priloge pa smo si izposodili v strokovni knjižnici podjetja ACRONI.

Zbirko sestavljajo:
 Tovarniški vestnik (1937-1941),
– Kovinar (1947-1949),
– Železar (1952-1991) in
– Tehnična priloga (1952-1964),
– Informator (1991-1993)
– Acronijeve novice (1997-2007).

Časnik Železar je prva digitalizirana knjižnična zbirka v Občinski knjižnici Jesenice. V prihodnje nameravamo digitalizirati še drugo domoznansko gradivo, ki bo prav tako dostopno na portalu Jlib.

Jeseniški zbornik

V letu 2010 smo s pomočjo sredstev Ministrstva za kulturo, ki smo jih pridobili na razpisu za digitalizacijo knjižnične dediščine, digitalizirali deset številk Jeseniškega zbornika. Do dokončne ureditve avtorsko pravnih vprašanj je digitalizirana oblika zbornika na voljo v prostorih Občinske knjižnice Jesenice, na vseh računalnikih, ki so namenjeni uporabnikom.

Kako so včasih živeli


V letu 2006 smo na pobudo Ljudske univerze Jesenice pristopili k projektu Kako so na Jesenicah včasih živeli? v katerem sodeluje tudi Gornjesavski muzej Jesenice. Cilj projekta je utrjevati in spoznavati lastno identiteto, da se lažje in bolj samozavestno soočamo s sedanjostjo in najdemo svoje mesto v vedno bolj enoviti prihodnost. Občina Jesenice, ki projekt tudi finančno podpira, želi s projektom Kako so včasih živeli obogatiti zgodovinski spomin Jesenic z osebnimi pričevanji in jih tako iztrgati pozabi.

Projekt je odlično zaživel med prebivalci Občine Jesenice. Do sedaj so že izšle knjižice z objavljenimi spomini krajanov na Jesenice, Murovo, Planino pod Golico, vasi pod Golico, Blejsko Dobravo, Hrušico, Slovenski Javornik in Koroško Belo. Gre za zgodbe različnih ljudi z mnogo izkušnjami in modrostmi, ki si z udeležbo v skupini zagotovijo prijetne urice medsebojnega druženja ob obujanju spominov, intelektualno spodbudo in osebno obogatitev. Vsem ostalim se s pomočjo njihovih pričevanj odpira nov pogled na zgodovino Jesenic in življenje na Jesenicah nekdaj.

Kamra

Regijski portal Kamra http://www.kamra.si je spletni informacijski sistem, ki združuje vsebine s področja domoznanstva, kot jih zdaj na tradicionalen način zbirajo in posredujejo splošne knjižnice in druge lokalne kulturne in druge ustanove. Na osnovi vzajemnega sodelovanja vpeljuje sistematičen, postopen in kooperativen pristop k uresničevanju poslanstva sodobnih knjižnic, to je zbiranja, ohranjanja in omogočanja dostopa do tradicionalnega in elektronskega gradiva.

Vsebine Kamre so predstavljene kot zgodbe, s spremnimi besedili ter pripadajočimi digitaliziranimi objekti in metapodatki. Na Kamri spoznavamo zgodbe, ki so za neko področje značilne, zanimive in v interesu lokalne skupnosti kot na primer: predstavitve lokalnih avtorjev oz. znamenitih oseb; dokumenti in fotografije značilnih lokalnih društev; razglednice krajev iz različnih časovnih obdobij; dela lokalnih umetnikov, njihove biografije, katalogi razstav; znamenite zgradbe, zgodbe ljudi, ki so v njih živeli in še marsikaj drugega. Portal omogoča iskanje po pokrajinah.

 

V Občinski knjižnici Jesenice smo z vnašanjem vsebin na portal Kamra začeli leta 2011. Objavljene so zgodbe iz zbirke Kako so včasih živeli, podatki o življenju in delu znamenitih oseb z območja Jesenic, Žirovnice in Kranjske Gore ter druge domoznanske vsebine.


Vsebine portala Kamra so od marca 2010 dostopne tudi preko evropske digitalne knjižnice, Europeane, http://www.europeana.eu.

Gorenjci.si

Gorenjci.si http://www.gorenjci.si/ je spletni vzajemni biografski leksikon znanih Gorenjk in Gorenjcev. Vanj so vključeni podatki o osebnostih, ki so rojene na Gorenjskem, so tukaj živele in se šolale, predvsem pa so s svojim delom zaznamovale razvoj pokrajine v zgodovini in sedanjosti: pisatelji, pesniki, literarni ter umetnostni zgodovinarji in kritiki, novinarji, slikarji, glasbeniki, arhitekti, duhovniki, znanstveniki, raziskovalci, profesorji, gospodarstveniki, politiki, športniki, …

Spletni vzajemni biografski leksikon Gorenjci.si nastaja sproti in se dopolnjuje s podatki o znanih gorenjskih osebnostih iz zgodovine in sedanjosti vsak dan, tako da njegova vsebina nikoli ni dokončna.


V Občinski knjižnici Jesenice smo z vnašanjem vsebin na portal Gorenjci.si pričeli leta 2009. Objavljeni so podatki o življenju in delu znamenitih oseb z območja Jesenic, Žirovnice in Kranjske Gore.